Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Hop******** 38.383.200đ
2 son******** 29.042.600đ
3 tra******** 22.713.000đ
4 nhu******** 19.459.500đ
5 tua******** 19.001.200đ
6 098******** 17.821.200đ
7 Dit******** 10.655.000đ
8 vie******** 9.753.500đ
9 Tua******** 8.988.000đ
10 say******** 7.129.500đ
Chat hỗ trợ
Chat ngay